Trang chủ > Causes > Quỹ học bổng nâng bước mầm xanh
0.20% 50,000 $

Nhà tài trợ 1

100 $

PayPal

Nhầm tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập, chúng tôi thành lập quỹ học bổng mang tên ” Nâng bước mầm xanh”.

Đối tượng: Học sinh cấp III có ước muốn tiến xa hơn trong con đường học tập.

Hình thức: Mỗi tháng 300.000 / em

Thời hạn: hoàn thành chương trình học phổ thông