Trang chủ > Liên hệ

Hãy giới thiệu cho chúng tôi những mảnh đời bất hạnh, hoặc những trường hợp cần được giúp đỡ đặc biệt những địa phương khó khăn… trong khả năng cho phép chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ nếu không chúng tôi sẽ chuyển thông tin cho những đơn vị, cơn quan có khả năng hơn chúng tôi.

Quý mạnh thường quân có thể  liên hệ hỗ trợ, tài trợ chúng tôi, để vòng tay xanh mãi xa, mãi rộng đến với với những trẻ em thiệt thòi, đáng thương ở vùng miền xe xôi, hẻo lánh.