• Quốc tế thiếu nhi 2014

    Quốc tế thiếu nhi 2014

    Tổ chức vui chơi và phát quà cho các em học sinh trường tiểu học Hòa Bình A, Tam Nông, Đồng Tháp

  • Trung thu 2013

    Trung thu 2013

    Tổ chức vui chơi trung thu, phát quà bánh, tập vở cho học sinh trường Gia Thuận và trường Kiểng Phước, Gò Công, Tiền Giang